Objecte

L’organització del XLIV Aplec dels Ports convoca el concurs de cartells amb la finalitat d’utilitzar el cartell guanyador per a representar l’edició d’enguany, per al disseny del marxandatge i promoció d’aquest, quedant tots els seus drets en poder de l’Associació Cultural Aplec dels Ports.

Formes de presentació

El cartell haurà d’incloure obligatòriament de forma clara i ben visible la llegenda següent:

  • XLIV Aplec dels Ports Morella
  • Del 27 al 30 de juliol de 2023
  • Sembrem comarca, collim futur
  • Logotip de l’Aplec dels Ports

Els treballs hauran de ser originals i inèdits. L’ús de qualsevol recurs sense cessió dels drets d’autoria comporta l’exclusió directa del concurs.

El cartell haurà d’adoptar forma vertical i les dimensions hauran de ser DIN-A3 (297x420mm).

Els treballs poden ser realitzats mitjançant qualsevol tècnica gràfica, de manera que la reproducció per quadricromia no presente dificultats.

Tots els treballs s’han de presentar en format digital. El format haurà de ser .tiff, .jpg, .bmp, .pdf o similars. L’autor o autora guanyador/a haurà de lliurar tots els arxius necessaris per a la seua reproducció.

Normes de presentació

Pot participar qualsevol persona que estiga interessada.

Les persones que desitgen participar han de presentar el cartell a l’adreça comunicacioaplecdelsports2023@gmail.com.

Com a nom de l’arxiu apareixerà el tema i adjunt s’inclourà un segon arxiu amb el nom i cognoms de l’autora o autor, l’adreça, correu electrònic i telèfon de contacte.

Termini de presentació

El període de presentació de les obres serà del 27 de desembre de 2022 al 9 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Premis

S’estableixen els premis següents:

  • Primer premi: 300 € i un pack aplequer.
  • Segon i tercer premis: Pack aplequer. 

El jurat pot atorgar mencions especials al treball o treballs que consideren per les seues característiques.

Jurat

El jurat estarà integrat per membres de l’organització del XLIV Aplec dels Ports, aquest té plena competència en l’elecció dels dissenys guanyadors i pot deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la qualitat mínima desitjable. El jurat tindrà en compte l’adaptabilitat a diferents formats de marxandatge el cartell.

Mitjans de notificació

L’organització del XLIV Aplec dels Ports comunicarà la resolució a l’autor o autora del cartell premiat amb anterioritat a la publicació del guanyador així com als següents classificats. El cartell guanyador serà anunciat al març 2023 i es publicarà a la pàgina web (www.aplecdelsports.com) així com a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que a conseqüència de factors aliens puguen produir-se posteriorment.

*Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest concurs podeu demanar informació a comunicacioaplecdelsports2023@gmail.com o escriure’ns per missatge privat a Facebook o Instagram.