La jornada del quart Pro Aplec ha estat un moment de retrobament aplequer, de reivindicació i d’unió cultural i comarcal.
Els actes han complert amb les mesures de seguretat i distanciament social que s’havien previst, evitant les aglomeracions.

 

L’Aplec dels Ports 2020 passarà a la història per haver estat l’Aplec més atípica que s’ha viscut mai. Malgrat la situació sanitària que estem vivint l’organització ha realitzat diferents actes durant el dissabte per recuperar l’essència aplequera que fa uns mesos es paralitzava amb la cancel·lació de la festa comarcal per exel·lència. 

El quart Pro Aplec ha comptat amb diferents xerrades i presentacions així com també amb una Viquimarató per ampliar els continguts de la Viquipèdia al voltant de la comarca. Una vintena de persones han participat a la xerrada sobre recuperació de varietats de fruiters i llavors tradicionals del territori i una trentena amb la presentació del llibre “La cuina dels Ports. Receptes valencianes de muntanya”. L’acte central, la xerrada «Resistència contra la indiferència: veus crítiques sobre la iniciativa Maestrazgo – Els Ports», ha comptat amb més d’un centenar de persones i han participat veïns i veïnes de diferents pobles de la comarca dels Ports provinents de diferents sectors econòmics i també de diferents grups d’edat. 

La xerrada «Resistència contra la indiferència: veus crítiques sobre la iniciativa Maestrazgo – Els Ports» ha comptat amb les ponències de Josep Meseguer-Carbó i Carlos Molina, membres de la Plataforma No al Yellowstone Europeo, Jordi Marín, membre del Fòrum de Nova Ruralitat i del Centre d’Estudis dels Ports, Blai Peñarroya, President Mancomunitat Comarcal Els Ports que han exposat els canvis de relat dels impulsors del Maestrazgo – Els Ports, han fet una anàlisi del llibre Producción de naturaleza. Parques, rewilding y desarrollo local publicat per Ignacio Jiménez i finalment han exposat una exhaustiva investigació al voltant de la sol·licitud de beca de Global Nature a Wyss Fundation per argumentar les parts més fosques del projecte. A més, hi ha hagut l’ocasió de fer preguntes per part del públic per resoldre possibles dubtes o comentaris que sorgiren. La valoració general del Pro Aplec és molt positiva i pensem que s’ha pogut informar a la població que fins ara no comptava amb tants detalls que han estat ocults pels promotors de la iniciativa. 

Per acabar, des del 42é Aplec dels Ports volem declarar que ens sumem als col·lectius i entitats que ja s’han posicionat en contra del projecte i adjuntem un manifest per mostrar els nostres arguments. 

Des de l’Aplec dels Ports, després d’haver seguit amb inquietud totes les informacions que han anat sorgint sobre la iniciativa Maestrazgo – Els Ports, mitjançant publicacions, entrevistes i xarrades, tant dels promotors com dels col·lectius en contra,
DENUNCIEM:
  • La falta de transparència i l’opacitat pel que fa a la finalitat de la iniciativa i al seu finançament; així com el canvi de discurs constant dels promotors.
  • La inexistència d’un procés que fera partícip a la ciutadania i que el dotara d’una opinió crítica davant del que suposa una iniciativa d’aquesta envergadura. 
  • El perill i les limitacions que implicaria aquesta iniciativa i que patiria la gent que viu al territori.
  • La falta de respecte cap als projectes que treballen per promoure la zona des de fa molts anys, i que no han tingut les mateixes facilitats que aquesta iniciativa. 
  •  La indiferència que patim de forma reiterada per part de les institucions i que es veu reflectida en la passivitat davant aquesta iniciativa.
  • L’aprofitament del despoblament com una oportunitat i no com un problema a solucionar.
MANIFESTEM que:
  • No volem hipotecar la nostra comarca amb un projecte opac que amaga les seues intencions.
  • Volem participar en la presa de decisions que afecten el nostre territori i, en conseqüència, el nostre futur.
  • Com hem pogut comprovar a conseqüència de la crisi sanitària, el turisme, tot i que és un sector important, no pot assentar a tota la població. Per tant, cal promoure la diversitat de sectors econòmics. 
  • L’associacionisme ha tingut un paper molt important per tal de destapar aquesta problemàtica, mentre que la neutralitat ha sigut la tònica inicial de les autoritats.

 

“Resistència contra la indiferència”

 


El Aplec dels Ports dice No a la iniciativa Maestrazgo – Els Ports

La jornada del cuarto Pro Aplec ha sido un momento de reencuentro aplequer, de reivindicación y de unión cultural y comarcal. Los actos han cumplido con las medidas de seguridad y distanciamiento social que se habían previsto, evitando las aglomeraciones.

 

El Aplec dels Ports 2020 pasará a la historia por haber sido el Aplec más atípico que se ha vivido nunca. A pesar de la situación sanitaria que estamos viviendo la organización ha realizado diferentes actas durante el sábado para recuperar la esencia aplequera que hace unos meses se paralizaba con la cancelación de la fiesta comarcal por exel·lència.

El cuarto Pro Aplec ha contado con diferentes charlas y presentaciones así como también con una Viquimarató para ampliar los contenidos de la Wikipedia alrededor de la comarca. Unas veinte personas han participado a la charla sobre recuperación de variedades de fruteros y semillas tradicionales del territorio y una treintena en la presentación del libro “La cuina dels Ports. Receptes valencianes de muntanya”. El acto central, la charla «Resistència contra la indiferència: veus crítiques sobre la iniciativa Maestrazgo – Els Ports», ha reunido más de un centenar de personas y han participado vecinos y vecinas de diferentes pueblos de la comarca de Els Ports provenientes de varios sectores económicos y grupos de edad.

La charla ha contado con las ponencias de Josep Meseguer-Carbó y Carlos Molina, miembros de la Plataforma No al Yellowstone Europeo, Jordi Marín, miembro del Foro de Nueva Ruralidad y del Centre d’Estudis dels Ports, Blai Peñarroya, Presidente Mancomunidad Comarcal Els Ports que han expuesto los cambios de relato de los impulsores del Maestrazgo – Els Ports, han hecho un análisis del libro Producción de naturaleza. Parques, rewilding y desarrollo local publicado por Ignacio Jiménez y finalmente han expuesto una exhaustiva investigación alrededor de la solicitud de beca de Global Nature a Wyss Fundation para argumentar las partes más oscuras del proyecto. Además, ha habido la ocasión de hacer preguntas por parte del público para resolver posibles dudas o comentarios que surgieron. La valoración general del Pro Aplec es muy positiva y pensamos que se ha podido informar a la población que hasta ahora no contaba con tantos detalles que se han ocultado por los promotores de la iniciativa.

Para acabar, desde el 42º Aplec dels Ports queremos declarar que nos sumamos a los colectivos y entidades que ya se han posicionado en contra del proyecto y adjuntamos un manifiesto para mostrar nuestros argumentos.

Desde la Aplec dels Ports, después de haber seguido con inquietud toda la información que han ido surgiendo sobre la iniciativa Maestrazgo – Els Ports, mediante publicaciones, entrevistas y charlas, tanto los promotores como de los colectivos en contra,

 

MANIFIESTO

DENUNCIAMOS:
– La falta de transparencia y la opacidad en cuanto a la finalidad de la iniciativa y a su financiación; así como el cambio de discurso constante de los promotores.
– La inexistencia de un proceso que hiciera partícipe a la ciudadanía y que lo dotara de una opinión crítica ante lo que supone una iniciativa de esta envergadura.
– El peligro y las limitaciones que implicaría esta iniciativa y que sufriría la gente que vive en el territorio.
– La falta de respeto hacia los proyectos que trabajan para promover la zona desde hace muchos años, y que no han tenido las mismas facilidades que esta iniciativa.
-La indiferencia que sufrimos de forma reiterada por parte de las instituciones y que se ve reflejada en la pasividad ante esta iniciativa.
-El hecho de aprovecharse del despoblamiento como una oportunidad y no como un problema a solucionar.
MANIFESTAMOS que:
-No queremos hipotecar nuestra comarca con un proyecto opaco que esconde sus intenciones.
-Queremos participar en la toma de decisiones que afectan nuestro territorio y, en consecuencia, a nuestro futuro.
– Cómo hemos podido comprobar a consecuencia de la crisis sanitaria, el turismo, a pesar de que es un sector importante, no puede asentar a toda la población. Por lo tanto, hay que promover la diversidad de sectores económicos.
-El asociacionismo ha tenido un papel muy importante para destapar esta problemática, mientras que la neutralidad ha sido la tónica inicial de las autoridades.