La nova cançó de Los Draps, un homenatge a l’Aplec dels Ports.

Escolta-la!