Lema i Lemes d’altres anys

Lema

Resistència contra la indiferència!

 

Lemes d’altres anys

1988. L’Aplec és cosa de tots (Cinctorres)

1997. Tornem a l’Aplec (Todolella)

1998. Aquesta terra es mou (Cinctorres)

1999. Farem camí (Villores)

2000. Als Ports, carreteres sense clots (La Mata)

2001. Fem comarca, fem Aplec! (Vilafranca)

2002. 25 anys fent comarca (Herbers)

2003. Estem ací (Forcall)

2004. Fem que la comarca alce el vol (Portell)

2005. Som una comarca viva (Morella)

2007. Reviscolem (Cinctorres)

2008. Si volem, podem! (Villores)

2009. Una comarca unida… una comarca viva! (La Mata)

2010. Tota pedra fa Aplec (Vilafranca)

2011. La veu d’una comarca (Herbers)

2012. Tirem o estirem? (Forcall)

2013.  Ací i ara. (Morella)

2014. Pel passat, present i futur: Rodem (Sorita)

2015. Teixim el futur (Cinctorres)

2016. Per les nostrs arrels ens mullem! (Villores)

2017. Arrapem pels Ports, defensem lo nostre! (La Mata)

2018. Una terra plena de vida (Vilafranca)

2019. Al despoblament, ni aigua!