Sorita i Palanques – 26, 27 i 28 de juliol de 2024

Protocol d’actuació del punt lila

XLIV Aplec dels Ports

Aquest protocol ha estat elaborat per la Unitat d’Igualtat de l’Ajuntament de Morella i té com a objecte descriure les pautes que es recomanen seguir per tal d’informar a les víctimes en casos d’agressions masclistes durant la celebració de l’Aplec dels Ports que tindrà lloc des del 27 fins al 30 de juliol de l’any 2023.

Raó del protocol

 • Perquè volem unes festes lliures d’agressions masclistes.
 • Perquè volem aconseguir unes festes igualitàries on les persones es puguen sentir segures.
 • Perquè és responsabilitat de i totes i tots. El silenci davant de la violència de gènere ens fa responsables.

Què és el punt lila?

Els punts violeta són espais de sensibilització que serveixen per a conscienciar, prevenir i gaudir de la festa sota el paraigua del respecte a les dones.

És un lloc de referència on acudir en cas d’haver estat víctima d’una agressió o haver-la presenciat. Allí es rebrà informació orientativa de com procedir.

Què és una agressió sexista?

Violència sexista:

Tot acte de violència fonamentat a la pertinença al sexe femení que tinga o puga tindre com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeix en la vida pública com en la privada.

Violència de gènere:

Tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, que com manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s´exerceix sobre aquestes per part de qui és o ha estat la seva parella sentimental.

Agressions sexuals:

Qualsevol conducta que atempto contra la llibertat sexual d’un altra persona .

S´anomenarà violació a l´agressió sexual que consisteix en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies.

Llevar-se el preservatiu en contra de la voluntat de la parella o enganyar respecte a si es porte ficat o no, és delicte.

Agressions sexistes:

Mirades i comportaments lascius, tocaments corporals sense permís, assetjar, controlar, gelosia, formes no acceptades de contacte físic o invasió de l´espai, etc.

Cal tenir en compte:

No és sempre NO: en festes també.

Sol SÍ és SÍ.

Cap situació justifique una agressió: en festes tampoc.

Ni l´ús ni abús de substàncies justifica una agressió ni implica consentiment.

Protocol d’actuació

Amb l’agressor:

En cas d’agressions greus:

 • Cal trucar al 112 i avisar a seguretat.

En cas d’agressions lleus: 

 • Amb l’ajuda del voluntariat que tenim al voltant se li comunica a la persona agressora que està realitzant una agressió sexista i que la persona agredida se sent incòmoda i violentada. Se li avisa que si no para amb l´actitud serà expulsada de l´espai. Si cal, demanarem ajuda a la seguretat privada.
 • En cas de ser necessari o persistir en l´actitud s’avisarà a les forces de seguretat o a la seguretat privada per tal que identifiquen i expulsen a l´agressor o agressors del recinte de festes.

Important per al voluntariat: 

Mai posarem en perill la nostra integritat ni tindrem enfrontaments amb l’agressor/agressors. En cas de dubte, avisar sempre a seguretat.

L’actitud de les persones voluntàries ha de ser tranquil·la i fer-ma.

Amb la víctima:

 • Si ets responsable de barra o del punt violeta físic i tens constància d’una agressió, el primer és anar on s´ha produït l’agressió i parlar amb la persona agredida.
 • Tant si s’ha donat el cas anterior com si la víctima ha acudit al voluntariat, hem de portar-la a un lloc privat.
 • Li preguntarem si es troba bé i si necessita ajuda, tenint en compte de respectar sempre la seva intimitat.
 • En cas d’estar sola li preguntarem si vol que avisem a algú.
 • No qüestionarem el reu relat ni li demanarem detalls.
 • Li farem sabre que no està sola i que aquest tipus d’agressions són totalment inacceptables. Li preguntarem si vol prendre algun tipus de mesura. 
 • Si és menor d’edat avisarem a la seva família.
 • La decisió de l’afectada serà respectada en el cas de no necessitar atenció immediata. No obstant la informarem dels recursos existents a la Comunitat Valenciana per assistència a les víctimes. (El recurs especialitzat és el Centre Dona)
 • En cas de necessitar atenció immediata o ser una agressió greu caldrà posar- se en contacte immediatament amb el 112 i si és procedent en els cossos i forces de seguretat.
 • Si requereix d’atenció mèdica l´acompanyarem fins al Centre de Salut per tal que s´active el protocol d’atenció a víctimes .
 • Si es tracta d’una violació o agressió sexual li hem de fer saber que no es canvie de roba, que no es renti. Si es tracta d’una violació bucal, que no bega ni menge, perquè podrien desaparèixer les proves contra l’agressor. Es donarà avís immediat a la Guàrdia Civil i al Centre de Salut per tal que s’active el protocol d’agressió sexual.

Cal remarcar que no només es donarà una resposta a l’agressió sexista en el moment que aparegui, sinó que també es contempla un acompanyament posterior si la persona agredida ho demana (transport, amistats, centre mèdic, guàrdia civil…).

Important per al voluntariat:

 • La intervenció posterior l’han de realitzar persones expertes (Centre Dona, Serveis Socials…).
 • En cas de dubte o si la víctima ho demana crideu al Centre Dona.
 • Si és una agressió greu crideu al 112 i de forma ràpida posaran en marxa tots els recursos: sanitaris, FFCCSE, etc.
 • Cal mantenir la intimitat de la víctima. Cal guardar secret al voltant de la seva identitat.

Telèfons

Telèfon d’emergències112
Centre Dona900 58 08 88 (servei 24 h)
Atenció a les víctimes de violència de gènere016
Emergències de la Guàrdia Civil062
Policia Local609 891 488 (de 9.00 h a 22.00 h)
Centre de Salut de Morella964 18 90 00
964 18 90 05 (urgències)
Unitat d’igualtat964 16 00 34