Com arribar

Bus Aplequer

La població d’Herbers està situada a la comarca dels Ports, al País Valencià.

 

Des de Castelló

 

Des de València

 

Des de Tarragona